Kompletna tablica nepravilnih glagola u engleskom jeziku s prijevodom i transkripcijom za ispis Nepravilni glagoli

U članku su navedeni svi nepravilni glagoli u engleskom jeziku.

Potpuna tablica nepravilnih engleskih glagola s prijevodom i transkripcijom za ispis

Zapamtiti tablicu nepravilnih glagola je obavezno jer su oni dio govora koji nije podložni transformacijama prema utvrđenim pravilima u engleskom jeziku (i zato se nazivaju "neispravnim").

Nepravilni glagoli engleskog jezika ( nepravilni glagoli ) oblik II (prošlo neodređeno vrijeme, Past Indefinite) i III (prošli particip, Past Participle) oblici ne po dodavanje završetka –ed infinitivu, kao u većini engleskih glagola, ali na razne druge načine.

U engleskom jeziku postoji preko 200 nepravilnih glagola. U osnovi, ovi glagoli pripadaju najstarijim slojevima engleskog jezika. Netočni glagoli najčešće su jednosložni.

Tablica:

​​​​
InfinitivProšlo vrijemeParticip prošliPrijevod
nastati [ə'raiz] nastati [ə'rəuz] nastao [ə'riz(ə)n] nastati, pojaviti se
budan [ə'weik] probuđen [ə'wəuk] probuđen [ə 'wəukən] probudi se, probudi se
budi [bi:] bio,su [wɔz], [wz:] bio [bi:n] bio
medvjed [bɛə] provrt [bɔ:] rođen [bɔ:n] roditi, n otkucaj
otkucaj [bi:t] pretučen [bi:t] pretučen [' bi:tn] pobijediti
postati [bɪ 'kʌm] postalo [bɪ 'keɪm] postalo [bɪ 'kʌm] postati
započeti [bɪ 'gɪn] započeto [bɪ 'gæn] započeto [bɪ 'gʌn] započeti
zavoj [zavoj] savijen [savijen] savijen [savijen] savijte, savijte
vezati [baɪnd] vezati [baʊnd] vezano [baʊnd] vezati
ugriz [baɪt] bit [bɪt] ugrižen ['bɪtn] ugrižen
krvariti [bli:d] krvariti [krvario] krvario [krvario] krvariti
puhati [blou] puhalo [plavo:] puhalo [plavo] udarac
prekid [breɪk] slomljeno [brouk] slomljeno ['broukən] razbiti
uzgojen [bri:d] uzgajan [uzgajan] uzgajati [uzgajati] odgajati
donijeti [brɪŋ] donijeti [brɔ:t] donio [brɔ:t] donio
izgraditi [bɪld] izgrađeno [bɪlt] izgrađeno [bɪlt] izgraditi
spaliti [bɜ:rn] spaljeno [bz:nt] spaljeno [bz:nt] gorjeti, dimiti
pucati [bz:st] prasak [bz:st] prasak [bz:st] eksplodirati, eksplodirati
kupiti [baɪ] kupljeno [bɔ: t] kupljeno [bɔ:t] kupiti
cast [k&#593:st] cast [k&#593:st] cast [k&#593:st] baciti, sipati (metal)
uhvatiti [kætʃ] uhvaćen [kɔ:t] uhvaćen [kɔ:t] uhvatiti, zgrabiti
izaberi [tʃu:z] izabrao [tʃouz] izabran ['tʃouzən] izabrati, odabrati
doći [kʌm] došao [keɪm] doći [kʌm] doći
koštati [kɒst] cijena [kɒst] cijena [kɒst] cijena
rez [kʌt] rez [kʌt] rez [kʌt] rez
kopati [dɪg] dug [dʌg] dug [dʌg] kopati, kopati
)) do [du:] učinio [dɪd] učinjeno [dʌn] do
izvući [drɔ:] izvući [dru:] nacrtano [drɔ:n] nacrtati, povući
san [dri:m] sanjao [dremt] sanjao [dremt] sanjati, sanjati
piti [drɪŋk] pio [dræŋk] pijan [drʌŋk] piti
voziti [draɪv] vozio [drouv] vozio ['drɪvən] voziti
jesti [i:t] pojeo [eɪt, et] pojeo ['i:tn] je
pad [fɔ:l] pao [fel] pao ['fɔ:lən] pao
hraniti [fi:d] hraniti [hranjen] hranjen [hranjen] hranjen
osjetiti [fi:l] osjetiti [filc] filc [filc] osjetiti
borba [faɪt] borio se [fɔ:t] borio se [fɔ:t] boriti se
pronaći [faɪnd] pronađeno [faʊnd] pronađeno [faʊnd] pronađi
odgovara [stane] odgovara [stane] odgovara [stane] odgovara veličini
leti [flaɪ] letio [gripa:] letio [floun] letjeti
zaboravi [fər 'get] zaboravio [fər 'gɒt] zaboravljeno [fər 'gɒtn] zaboraviti
oprosti [fər 'gɪv] oprosti [fər 'geɪv] oprošteno [fər 'gɪvən] oprosti
zamrzni [pet:z] smrznuto [frouz] smrznuto ['frouzən] zamrzni
(48 6) get [get] got [gɒt] dobio [gɒt] dobio
dati [gɪv] dati [geɪv] dano ['gɪvən] dati
idi [gou] otišao [otišao] otišao [gɒn] idi, hodaj
rasti [grou] porastao [gru:] porastao [groun] rasti
visjeti [hæŋ] visi [hʌŋ] visi [hʌŋ] visi, visi
ima [hæv] imao [hæd] imao [hæd] imati
čuti [hɪər] čuo [hɜ:rd] čuo [hɜ:rd] čuo
sakrij [haɪd] sakrio [hɪd] skriveno ['hɪdn] sakrij
pogodak [hɪt] pogodak [hɪt] pogodio [hɪt] pogodio metu
zadržati [treba] održati [održano] održano [održano] držano
povrijeđeno [hɜ:rt] povrijeđeno [hɜ:rt] povrijediti [hɜ:rt] povrijediti, oštetiti
zadržati [ki:p] zadržano [zadržano] zadržano [čuvano] čuvaj, čuvaj
klekni [ni:l] kleknuo [nelt] kleknuo [nelt] klekni
plesti [nɪt] plesti [nɪt] plesti [nɪt] plesti (s iglama za pletenje)
znam [nou] znao [nu:] poznato [imenica] znati
položiti [leɪ] položen [leɪd] položen [leɪd] staviti, staviti
voditi [li:d] led [led] led [vodio] olovo, olovo
mršavo [li:n] mršavo [korizm] mršavo [korizma] osloniti se
naučiti [lɜ:rn] naučio [lɜ:rnt] naučio [lɜ:rnt] nauči
ostavi [li:v] lijevo [lijevo] lijevo [lijevo] ostavi, ostavi
posuditi [posuditi] posuditi [korizma] korizma [korizma] posuditi, posuditi
neka [neka] neka [neka] neka [neka] neka
laže [laɪ] ležao [leɪ] ležao [leɪn] laž
svjetlo [lait] lit [lit] lit [lit] osvijetliti, zapaliti
izgubiti [lu:z] izgubljeno [lɒst] izgubljen [lɒst] izgubiti
napraviti [meɪk] napraviti [meɪd] napravio [meɪd] učiniti
znači [mi:n] znači [razvoj] značilo [razvoj] znači
susret [mi:t] met [met] met [met] susret
pogreška [mis'teik] pogrešno [mis'tuk] pogrešno [mis'teik(e)n] biti u zabludi
platiti [peɪ] plaćeno [peɪd] plaćeno [peɪd] platiti
stavi [pʊt] stavi [pʊt] stavi [pʊt] stavi, stavi
čitaj [ri:d] pročitaj [crveno] pročitaj [crveno] čitaj
vožnja [raɪd] jahao [roud] jahao ['rɪdn] vožnja
prsten [rɪŋ] zvoni [ræŋ] zvoni [rʌŋ] prsten, prsten
porast [raɪz] ruža [rouz] uskrsnuo ['rɪzən] porast
trčanje [rʌn] trčao [ræn] trčanje [rʌn] trčanje
reci [seɪ] rekao [sed] rekao [sed] govori
vidi [si:] pila [sɔ:] viđen [si:n] vidi
traži [si:k] traženo [sɔ:t] traženo [sɔ:t] pretraga
prodati [sel] prodano [treba] prodano [treba] prodam
pošalji [pošalji] poslano [poslano] poslano [poslano] pošalji
postavi [set] set [set] set [set] staviti, postaviti
protresti [ʃʊk] tresti [ʃʊk] potresen ['ʃeɪkən] potresti
sjaj [ʃaɪn] sjaj [ʃoun, ʃɒn] sjao [ʃoun, ʃɒn] sjaj, sjaj, sjaj
pucati [ʃu:t] pucati [ʃɒt] pucanj [ʃɒt] pucati
prikaži [ʃti] prikazano [ʃoud] prikazano [ʃoun] prikaži
smanji [ʃriŋk] smanjio [ʃræŋk] smanjio [ʃrʌŋk] sjesti (o gradivu), smanjiti, skratiti zatvori
zatvori [ʃʌt] zatvori [ʃʌt] zatvori [ʃʌt] zatvori
pjevaj [sɪŋ] pjevao [sæŋ] pjevao [sʌŋ] pjevati
sudoper [sɪŋk] potopljen [sæŋk] potopljen [sʌŋk] potonuti
sjediti [sɪt] sat [sæt] sat [sæt] sjediti
spavati [sli:p] spavao [spavao] spavao [spavao] spavao
miris [miris] miris [miris] miris [smelt] miris, miris
klizanje [ubijeno] klizanje [slid] slajd [slid] slajd
posijati [sou] posijati [soud] posijano [soun] sijati
miris [smel] miris [miris] miris [miris] miris, miris
govori [spi:k] govorio [spouk] govorio ['spoukən] govori
čarolija [čarolija] spelt [spelt] spelt [napisan] čarolija
potrošiti [potrošiti] potrošeno [potrošeno] potrošeno [potrošeno] potrošiti
prosuti [spɪl] prosuti [spɪlt] prosuto [spɪlt] prosuto
pljuvati [spɪt] pljuvati [spæt] pljunuti [spæt] pljunuti
podijeljeno [splɪt] split [splɪt] split [splɪt] razdvojiti
pokvariti [spoɪl] pokvariti [spoɪlt] pokvariti [117 4] [spoɪlt] pokvariti
proširiti [spred] širenje [spred] širenje [spred] širenje
stajati [stænd] stajati [stʊd] stajao [stʊd] stajao
ukrasti [sti:l] ukrao [stoul] ukraden ['stoulən] ukrasti
štapić [stik] zaglavljen [stʌk] zaglavljen [stʌk] štap (sya), zaglaviti, nasloniti se na
ubosti [stiŋ] uboden [stʌŋ] uboden [stʌŋ] ubod
udar [straɪk] udareno [strʌk] udareno [strʌk] udariti, udariti
nastojati [straɪv] strove [strəuv] streven ['strɪvn] pokušati, nastojati
psovati [sweə] prisegnuo [swɔ:] prisegnuo [swɔ:n] psovati
pomesti [swi:p] pometeno [pometeno] pometeno [pometen] osveta, pomesti
plivati ​​ [swɪm] plivao [swæm] plivao [swʌm] plivao
uzeti [teɪk] uzeti [tʊk] uzeto ['teɪkən] uzmi, uzmi
poučavati [ti:tʃ] poučavati [tɔ:t] podučavao [tɔ:t] podučavati
suza [teər] poderano [tɔr] poderano [tɔrn] suza
reci [tel] rekao [tould] rekao [tould] reći
misliti [θɪŋk] misao [θɔ:t] misao [θɔ:t] misli
baci [θrou] bacio [θru:] bacio [θrun] baci
razumjeti [ʌndər 'stænd] razumljivo [ʌndər 'stʊd] razumljivo [ʌndər 'stʊd] razumjeti
uzrujan [ʌp'set] uznemiren [ʌp'set] uznemiren [ʌp'set] uznemiren, uznemiren (planovi), uznemiren
buđenje [weɪk] probuđen [wouk] probuđen ['woukən] probuditi se
nositi [weər] nosio [wɔr] istrošen [wɔrn] istrošen
plakati [wi:p] plakao [plakao] plakala [plakala] plakala
mokro [mokro] mokro [mokro] mokro [mokro] mokro, navlažiti
pobjeda [wɪn] pobjeda [wʌn] osvojio [wʌn] pobijedio, pobijedio
vjetar [val] rana [rana] rana [rana] naviti, naviti, naviti (sat)
pisati [raɪt] napisao [put] napisao ['rɪtn] pisati

Video: "105 nepravilan glagoli za 5 minuta"